ООД Алекс Протект предлага 4 вида професионално оборудване за нанасяне на покритие от течна гума.

pdflogo

 

 

 

 

 

Течната гума – това е двукомпонентен материал. Студеното нанасяне на течната гума се осъществява чрез двуканална тръбичка с две разпръскващи  дюзи / сопла /. За да се смесят качествено двете течности с въздуха, е необходимо следното:

  • първо, превръщането на компонентите «в прах» / аерозол /
  • второ, така разпрашените потоци трябва да бъдат плоски
  • трето – и двата плоски разпрашени потока трябва да са еднакви като геометрична форма. Тогава се осъществява смесването на потоците в един на разстояние 30…40 см. от края на дюзата на тръбичката

Предназначение и област на прилагане на оборудването за нанасяне на покрития от течна гума:

  • Хидроизолация и ремонт на покриви със всякаква сложност
  • Хидроизолация на фундаменти със всякаква сложност
  • Хидроизолация на подземни съоръжения и комуникации
  • Хидроизолация на тунели, в т. ч. и метро
  • Хидроизолация на плочи и носещи стени
  • Хидроизолация на мостове, язовири, канали и басейни
  • Вътрешна хидроизолация на подове и стени на помещения

Технопрок Б-21, с бензинов двигател, 7 кВт.

techna-guma-b21-alexprotect

Подавана чрез помпа емулсия («гумма»): до 18 кг/мин.  Производителност на нанасяне покритие при дебелина 3 мм. (до изпарение на влагата): до 240 м2/час. Обслужващ персонал, 4 човек. Система за рециркулация по линия на «гумата». Система за рециркулация по линия на «солта». Базова (в комплекта) дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 20 м. Максимална дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 80 м.  Максимална височина на подаване на компоненти по вертикала – 40 м. Габаритни размери [мм] 710х900х850.  Маса без аксесоари – 130 кг.

Технопрок Е-22, с електрически двигател 220 В, 2,4 кВт.

techna-guma-e22-alexprotect

Подавана чрез помпа емулсия («гумма»): 6 кг/мин.  Производителност на нанасяне покритие при дебелина 3 мм. (до изпарение на влагата): 80 м2/час. Обслужващ персонал, 2 човек. Система за рециркулация по линия на «гумата». Базова (в комплекта) дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 25 м.  Максимална височина на подаване на компоненти по вертикала – 10 м. Габаритни размери [мм] 450х300х280. Маса без аксесоари – 25 кг.

Технопрок Е-23, с електрически двигател 380 В, 5,9 кВт.

techna-guma-e23-alexprotect

Подавана чрез помпа емулсия («гумма»): 9 кг/мин.  Производителност на нанасяне покритие при дебелина 3 мм. (до изпарение на влагата): 120 м2/час. Обслужващ персонал, 3 човек. Система за рециркулация по линия на «гумата». Базова (в комплекта) дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 25 м. Максимална дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 50 м2.  Максимална височина на подаване на компоненти по вертикала – 20 м. Габаритни размери [мм] 900х400х520.  Маса без аксесоари – 55 кг.

Технопрок МБ-24 с бензинов двигател, 4,8 кВт.

techna-guma-mb24-alexprotect

Подавана чрез помпа емулсия («гумма»): до 12 кг/мин.  Производителност на нанасяне покритие при дебелина 3 мм. (до изпарение на влагата): до 160 м2/час. Обслужващ персонал, 4 човек. Система за рециркулация по линия на «гумата». Система за рециркулация по линия на «солта». Базова (в комплекта) дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 25 м. Максимална дължина на ръкавите за подаване на компоненти към разпръскващия механизъм – 75 м. Максимална височина на подаване на компоненти по вертикала – 30 м. Габаритни размери [мм] 600х400х350.  Маса без аксесоари – 35 кг.