Материала притежава високи абсорбиращи свойства практически към всички материи: бетон, метал, дърво, тухли. На повечето строителни повърхности може да се положи течна гума, но е важно да се помни, че за да се получи качествено сцепление с обработваната повърхност трябва първо да се грундира и второ да се спазва указаната дебелина на слоевете течна гума. Изгледайте видеото: