еижешжешжПри извършване на работи за хидроизолация на балкони и тераси възможно е използването на битумни материали, така и ЕПДМ мембрани.