За по-добра хидроизолация предлагаме течни хидроизолационни материали на израелската компания Pazkar.

Асортимент хидроизолационни материали течна гума:

  • Битумна полимерна мембрана Rapidflex, 200 кг. Студена битумно-полимерна смес (двукомпонентна течна гума)
  • Битумна полимерна мембрана Elastopaz, 18 кг. Студена битумно-полимерна мастика (еднокомпонентна течна гума)
  • Битумен праймер PAZ PRIMER, 4 кг. Студен материал (еднокомпонентен грунд за Elastopaz)
  • Полиуретанова смес Inopaz H2O, 21 кг. Студена полиуретанова мастика (бяла двукомпонентна течна гума)
  • Епоксиден праймер XL-100, 10 кг. Студен материал (двукомпонентен грунд за Inopaz)
  • EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) мембрана, широчина на една ролка е до 1,8 м, а дължината е 25 м. По този начин размер на една ролка е 45 м2.

Течна гума е с толкова широк диапазон на приложение, че няма друг материал в тази сфера, с който да може да се сравни. Той може да защити от разрушителното въздействие на влагата буквално всичко, което се нуждае от подобна изолация отвътре и отвън: фундаменти, подземни съоръжения, хидротехнически обекти, стени, балкони, тераси, кладенци, инженерни комуникации и т. н.

В някои случаи liquid rubber е единствения възможен вариант за хидро и пароизолация. Например: на повърхности със сложна геометрия, с множество неравности арматурни изводи, ветилационни люкове и други елементи, правещи невъзможно полагането на ролкови материали. Освен този, битумно-полимерни емулсии за студено нанасяне, което го прави подходящ там, където е неприложим методът чрез нагряване с огън.

Продуктите на Pazkar са произведени при стриктни стандарти за качество.