Употреба на продукта Грундът Paz е проектиран за грундиране на повърхности преди полагане на битумни покрития на водна основа. Грундът Paz е подходящ за бетонови повърхности, субстрати от лек бетон и зидария.

Технически свойства

  • Съдържание на твърди частици: 35±5% w/w
  • Цвят: Кафяв. След изсъхване се променя на череен

Инструкции за употреба

Убедете се, че всички повърхности, върху които ще се нанася слой са чисти, без вредни материали и без вода. Влажност е допустима.

Нанесете Paz-грунд след разреждане 1/1 с вода с мека четка или валяк, за да формирате непрекъснат филм върху цялата повърхност.

Нужно количество: 250-300 gr./ m2

Оставете да изсъхне за 2-24 часа, в зависимост от условията на околната среда.

Инструментите могат да се почистят с вода незабавно след употреба. След съхнене, инструментите трябва да се почистят с бял спирт.