КРЕДО — Г4 ЕООД

ПС ГРУП — АД

ТЕХНО АКТАШ — АД

СЕРАФИМОВ СИСТЕМС ООД

НИКИ — НА ООД

РАТЕК ООД

НИК 57 Баджев ООД

ПОМПЕН СВЯТ ООД

ТРЕНД ЕКС ГРУП ЕООД

NON WO TEX PLC.